Web lokacija FB stranice Fragmenti prošlosti

Category

Notafilija

Notafilija

Novčanice Vlade Kraljevine Jugoslavije u izbeglištvu

Po izbijanju Drugog svetskog rata na teritoriji Srbije dolazi do formiranja Srpske narodne banke. Kontinuitet Kraljevine Jugoslavije, a samim tim i Narodne banke, održavan je delovanjem Kraljevske Vlade u izbeglištvu, koja je bila smeštena u Londonu. Na inicijativu predsednika Vlade Slobodana Jovanovića Narodna banka Jugoslavije štampala je šest apoena, kojima je namena bila da zamene novčanice Srpske narodne banke po završetku rata. Pročitajte više

Leave a comment
Notafilija

Novčanice Kraljevine Jugoslavije

Krajem decembra 1925. godine Upravni odbor Narodne banke Kraljevine SHS na čelu sa guvernerom Đorđem Vajfertom osnovao je Zavod za izradu novčanica. Ako zanemarimo dve banknote koje je izradila Državna štamparija, do tada su sve novčanice štampane u inostranstvu, a primat je imala Banka Francuske. Mogućnost izrade novčanica u zemlji ne samo da je doprinela njenom ugledu, već je umanjio trošove transporta, otvorio mogućnost štampanja rezervnog novca,  kao i brzu izradu novca u slučaju nepredvidivih situacija. Pročitajte više

Leave a comment
Notafilija

Novčanice Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca

Po okupaciji Srbije u Prvom svetskom ratu zvanična valuta postala je austrougarska kruna. Ipak, stanovništvo je i dalje imalo poverenja u dinar i nije želelo da ga pod vrlo nepovoljnim uslovima zameni za krunu. Iz ovih razloga dinar je tokom rata neznatno izgubio vrednost, ali posle njega je počeo da gubi. Nakon oslobođenja u zemlji je vladao monetarni haos jer su u opticaju bili austrougarska kruna, bugarski lev, crnogorski perer, srpski dinar i nemačka marka. Pročitajte više

Leave a comment
Notafilija

Novčanice Kraljevine Srbije

Godine 1882. Srbija je postala Kraljevina, ali još nije imala nacionalnu banku. Dve godine kasnije osnovana je Privilegovana banka Kraljevine Srbije,  a istog dana u promet je puštena i njena prva novčanica. Uprava banke imala je velike poteškoće jer srpski privrednici nisu navikli na sistem bankarskih poslova, menice,  rokove kredita, čekove i obveznice.  Pročitajte više

Leave a comment
Notafilija

Novčanice Kneževine Srbije

Na samom početku Srpsko-turskog rata Kneževina Srbija je na osnovu zakonodavne odluke od 19. januara 1876. štampala prvi papirni novac kako bi stvorila sredstva iz kojih bi se rat finansirao. Međutim, izdavanje ovih apoena nije imalo podlogu u plemenitim metalima, oni nikada nisu puštene u opticaj i predstavljali su samo probne otiske novih mašina na kojima će se štampati neke buduće banknote. Pročitajte više

Leave a comment