© Milorad Stokin

Category

Vox populi

Vox populi

Kulturna ruševina

Dositejevo prosvetiteljstvo umnogome više nije aktuelno ili prisutno u savremenom dobu. Prvi srpski popečitelj nije prisutan u modernom ljudskom duhu. U svom delu, Sobranije raznih nravoučitelnih veščej, govori o moralu, ljubavi i ljubavi prema knjizi, patriotizmu, umerenosti, dok su sve ove imenice danas zapostavljene u rečniku čoveka, a u srcu – zauvek izgubljene. Autobiografije 17. i 18. veka, uglavnom su bile moralnog karaktera i istaknute ličnosti pisale su o važnosti samospoznaje, vaspitanja, skromnosti i obrazovanja. Ima li kultura budućnost?

Pročitajte više

Leave a comment
Vox populi

10 mladih ljudi o Fragmentima prošlosti

Prva anketa u okviru rubrike Vox populi bavi se stranicom Fragmenti prošlosti. Fragmenti kulture su zamolili deset mladih ljudi da sa nama podele svoje impresije o stranici, navedu zbog čega je prate, odaberu omiljene objave, sete se onih koje pamte i da upute poruku o tome šta kultura znači za njih, i šta bi trebala da znači za sve nas. Ovo je njihov sud: Pročitajte više

Leave a comment